Hledá se Vimperk - areál letního kina a arboreta / Vimperk

Vimperk Žije: Jak to všechno bylo a co se nám povedlo...

 

Cílem projektu bylo zapojit veřejnost do formulování vize pro budoucí rozvoj areálu letní scény a arboreta.

Participace žáků místních škol proběhla formou workshopů a komentované vycházky přímo na místě. Ukázali jsme jim reálný problém v jejich okolí, do jehož řešení se mohou zapojit a pokusit se tak něco změnit v jejich městě. Pro dospělé jsme připravili plánovací setkání, na kterém mohli sdílet a definovat vlastní potřeby. Mezi účastníky byli zástupci města, spolků a široké veřejnosti. Formát těchto setkání je obecně ideální příležitostí k tomu, aby se obyvatelé znovu naučili naslouchat a respektovat potřeby druhých.

Ptali jsme se na stávající využití řešeného prostoru, jeho hodnoty, slabé stránky a problémy, naše otázky směřovaly konkrétněji i k využití areálu v budoucnu včetně potřebného zázemí a vybavení. Zajímalo nás, jaký by měl areál být, aby se v něm návštěvníci cítili příjemně a trávili tam rádi svůj volný čas.

Podněty jsme spolu s odborníky zaznamenávali přímo do mapy a podrobněji rozepsali
na jednotlivé archy. Data jsme pro možnost dalšího zpracování digitalizovali.

Výstupem naší práce je zpráva shrnující základní poznatky z práce s veřejností, kterou jsme předali městu jako návrh na proměnu obou řešených veřejných prostranství.

Co bychom vzkázali ostatním? Vytrvejte, má to smysl :-) Energie, která se předá široké
veřejnosti, se dříve nebo později vrátí!

 

Ke stažení:

→ brožura s výstupy projektu